01 7884040 psvg@gmail.com

8. a in 8. b oddelek iz Višnje Gore sta se v sredo, 25. 10. 2023, odpravila na ogled rudnika Sitarjevec. Izmed vseh dogodivščin in fascinantnih znamenitosti, ki so so jih učenci ogledali, jim je v spominu najbolj ostala “špagetarija”, v kateri je špaget sestavljen iz limonita in vode, zelo hitro rastoči limonitni kapniki, posebna osvetljenost rudnika z barvitimi lučmi ter ozki prehodi v glavnem rovu. Ko smo se le deloma in za kratek čas postavili v čevlje rudarjev, smo čutili empatijo in občudovanje, zaradi česar je bil ta dan dejavnosti res poseben.

Orodja za dostopnost