01 7884040 psvg@gmail.com

Dopolnilni in dodatni pouk v šolskem letu 2023/2024

DOPOLNILNI POUK

 

Razred. Predmet Št. ur Učiteljica DAN URA
1.a SLJ, MAT 0,5 Maja Berčon TOREK 5.
1.b SLJ, MAT 0,5 Petra Krmelj SREDA 5.
2.a SLJ, MAT 0, 5 Maja Jurhar Tavčar ČETRTEK 5.
2.b SLJ, MAT 0,5 Tanja Šepec ČETRTEK  5.
3.a SLJ, MAT 0,5 Jasmina Sajko SREDA 5.
3.b SLJ, MAT 0,5 Alenka Puš SREDA 5.
4.a SLJ, MAT 0,5 Tina Štupar ČETRTEK 5.
4.b SLJ, MAT 0,5 Maja Razpotnik PONEDELJEK 5.
5.a SLJ, MAT 0,5 Miha Potočar PONEDELJEK 7.
5.b SLJ, MAT 0,5 B. K. Lepojič TOREK 7.
8. 9. BIO 0,5 Ana Šimac TOREK/SREDA 6. in 7. oz. po dogovoru
8., 9. KEM 0,5 Ana Šimac ČETRTEK 7.
8., 9. TJA 0,5 Eva Melavc PONEDELJEK 6.
6., 7. TJA 0,75 Katja Sredič Rus PONEDELJEK

6./7.

oz. po dogovoru

6., 7. MAT 0,5 Mateja Nograšek TOREK

6./7.

oz. po dogovoru

8., 9. MAT 0,5 Sham Bratkovič po dogovoru
6., 7., 8., 9. SLJ 1 Suzana Kolšek po dogovoru

DODATNI POUK 

Razred. Predmet Št. ur Učiteljica DAN URA
1.a SLJ, MAT 0,5 Maja Berčon TOREK 5.
1.b SLJ, MAT 0,5 Petra Krmelj SREDA 5.
2.a SLJ, MAT 0,5 Maja Jurhar Tavčar ČETRTEK 5.
2.b SLJ, MAT 0,5 Tanja Šepec ČETRTEK 5.
3.a SLJ, MAT 0,5 Jasmina Sajko SREDA 5.
3.b SLJ, MAT 0,5 Alenka Puš SREDA 5.
4.a SLJ, MAT 0,5 Tina Štupar ČETRTEK 5.
4.b SLJ, MAT 0,5 Maja Razpotnik PONEDELJEK 5.
5.a SLJ, MAT 0,5 Miha Potočar PONEDELJEK 7.
5.b SLJ, MAT 0,5 Bernarda K. Lepojič TOREK 7.
8., 9. BIO 0,5 Ana Šimac TOREK/SREDA

 6. in 7.

oz. po dogovoru

8., 9. KEM 0,5 Ana Šimac ČETRTEK 7.
6., 7., 8., 9. SLJ 0,5 Petra Rus Mušič SREDA/PO DOGOVORU

6. in7.

oz. po dogovoru

8.,

9.

ZGO

ZGO

0,5

0,5

Štefka Klemenčič

Štefka Klemenčič

SREDA

ČETRTEK

7.

oz. po dogovoru

6., 8., 9. TJA 0,25 Katja Sredič Rus PONEDELJEK

6 /7.

oz. po dogovoru

6., 7., 8., 9. TJA 0,5 Eva Melavc PONEDELJEK 6.
6., 7. MAT 0,5 Mateja Nograšek TOREK

6./7.

oz. po dogovoru

8., 9. MAT 0,5 Sham Bratkovič po dogovoru

 

 

Orodja za dostopnost