01 7884040 psvg@gmail.com

Tekmovanja

TEKMOVANJE -NAZIV RAZRED KOORDINATOR DATUM
Bralna značka 2023/2043 1.–9. Mojca Hrvatin CELO ŠOLSKO LETO.
Matematični tekmovanji: Kenguru, Vegovo priznanje 1.–9. Mateja Nograšek

ŠOLSKO: 21. 3. 2024

PODROČNO:4. 4. 2024
DRŽAVNO: 20. 4. 2024

Tekmovanje iz Logike 4.–9. Mateja Nograšek ŠOLSKO: 28. 9. 2023
PODROČNO (8. IN 9.):21. 10. 2023
DRŽAVNO:

21. 10. 2023 (7.) IN

11. 11. 2023 (8. IN 9.)

Tekmovanje iz Razvedrilne matematike 6.–9. Mateja Nograšek

ŠOLSKO: 12. 12. 2023

DRŽAVNO: 10. 2. 2024

Tekmovanje iz znanja slovenščine – Cankarjevo priznanje 8.–9. Petra Rus Mušič

8. IN 9. RAZRED:

ŠOLSKO 28. 11. 2023,

PODROČNO 16. 1. 2024,

DRŽAVNO 16. 3. 2024

Tekmovanje: Cici vesela šola 1., 2., 3. Barbara Polajžer

DRŽAVNO

APRIL 2024

Vesela šola 4.–9. Darja Bregar

ŠOLSKO: 6. 3. 2024

DRŽAVNO: 10. 4. 2024

Tekmovanje iz znanja zgodovine 8., 9. Štefka Klemenčič

ŠOLSKO: 7. 12. 2023

DRŽAVNO: 7. 3. 2024

Tekmovanje iz znanja geografije 6., 7., 8., 9. Štefka Klemenčič

ŠOLSKO: 14. 11. 2023

DRŽAVNO: 6. 4. 2024

Tekmovanje iz fizike 8.,9. Katja Bizjak

ŠOLSKO: 14. 2. 2024

REGIJSKO: 11. 4. 2024

DRŽAVNO: 18. 5. 2024

Tekmovanje iz astronomije 7.–9. Katja Bizjak

ŠOLSKO: 6. 12. 2023

DRŽAVNO: 13. 1. 2024

Preglovo priznanje – kemija 8., 9. Ana Šimac

ŠOLSKO: 15. 1. 2024

REGIJSKO: 23. 3. 2024

DRŽAVNO: 11. 5. 2024

Proteusovo priznanje – biologija 8., 9. Ana Šimac

ŠOLSKO: 18. 10. 2023

DRŽAVNO: 1. 12. 2023

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 8., 9. Ana Šimac

ŠOLSKO: 13. 10. 2023

DRŽAVNO: 18. 11. 2023

Športna tekmovanja 1–9. učitelji športa SKOZI VSE ŠOLSKO LETO.
Tekmovanje iz nemščine 8. in 9. Igor Rajner ŠOLSKO: NOVEMBER 2023, DRŽAVNO: MAREC 2024
Tekmovanje Mladi bober 6.–9. Mateja Nograšek

ŠOLSKO: 6. DO 10. 11. 2023, 13. DO 17. 11. 2023

DRŽAVNO: 13. 1. 2024

Tekmovanje iz angleščine 8., 9. Katja Sredič Rus

ŠOLSKO: 21. 11.2023

DRŽAVNO: 3. 4. 2024

Tekmovanje iz bralne značke (angleščina) – EPI reading badge 3.–5. Darja Bregar

ŠOLSKO:

25. 3.–5. 4. 2024

Tekmovanje mladih čebelarjev 6.–9. Ana Šimac, Kristijan Rešetič DRŽAVNO: 11. 5. 2024
Tekmovanje iz znanja slovenščine – Mehurčki 3.–7. Tina Štupar ŠOLSKO: 3. 4. 2024
Tekmovanje iz angleščine 6. Eva Melavc

ŠOLSKO: 29. 11. 2023

DRŽAVNO: 19. 3. 2024

Tekmovanje iz angleščine IATEFL 7. Eva Melavc

ŠOLSKO: DO 15. 2. 2024

DRŽAVNO: DO 21. 3. 2024

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologij obdelave 6.–9. Katja Bizjak

REGIJSKO: 29. 3. 2024

DRŽAVNO: 25. 5. 2024

Orodja za dostopnost