01 7884040 psvg@gmail.com

Članstvo v knjižnici, pravila izposoje, uporabe čitalnice in računalnikov ter pravila obnašanja v prostorih knjižnice določa Knjižnični red OŠ Stična, objavljen na povezavi: https://knjigaossticna.splet.arnes.si/knjiznicni-red/

URADNE URE ŠOLSKE KNJIŽNICE NA PŠ VIŠNJA GORA:

 • ponedeljek: 7.45 – 12.30
 • torek: zaprta
 • sreda: 7.45 – 11.00
 • četrtek: 7.45 – 11.00
 • petek: 7.45 – 11.00

Čas odprtosti se lahko spremeni zaradi pouka ali drugih dejavnosti v knjižnici. O spremembi urnika se uporabnike pravočasno obvesti.

POGOJI ZA VSTOP V KNJIŽNICO V ČASU EPIDEMIJE

V šolskem letu 2021/2022 se bodo vse aktivnosti v šolski knjižnici prilagajale aktualnim zahtevam NIJZ, določilom šole in priporočilom bibliotekarske stroke. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s korona virusom veljajo do preklica naslednja navodila:

 • Pred vstopom v knjižnico in po izhodu iz nje si je potrebno razkužiti roke.
 • Za vse učence in učitelje je obvezna uporaba mask.
 • V knjižnici so lahko sočasno le učenci iz istega oddelka.
 • Učenci 1. in 2. razreda prihajajo v knjižnico po razporedu skupaj z razredničarko.
 • Uporabniki knjižnice morajo upoštevati varnostno razdaljo (1,5 m).
 • Izposojeno gradivo se lahko vrne v škatlo pred vhodom v knjižnico.
 • Knjižnica je do preklica namenjena le izposoji knjižničnega gradiva; zadrževanje v čitalnici in uporaba računalnika nista dovoljena.
 • V času pouka ISP in DSP vstop v knjižnico drugim učencem ni dovoljen.

Knjižničarka:

Mojca Hrvatin

E-mail: mojca.hrvatin@os-sticna.si

Telefon: 01 620 74 43