01 7884040 psvg@gmail.com

llŠOLA V VIŠNJI GORI

S poučevanjem 15 otrok v mestni hiši, je pričel prvi ljudski učitelj leta 1554, to leto se tudi šteje kot pričetek šolanja v Višnji Gori. Pravi premik v šolstvu pa se je zgodil leta 1815, ko so ustanovili trivialno šolo, enorazrednico. Učitelj je bil hkrati organist, cerkovnik, pisar in mrliški oglednik. Plačilo je dobil iz šolnine. Vse do leta 1824 je pouk potekal v pritlični mežnarski sobici, kasneje pa v Mestni hiši.

Leta 1906 je šola postala štirirazrednica, z dograditvijo novega poslopja pa je dobila tudi novo podobo, kakršno poznamo še danes. Takrat si je šolska knjižnica opomogla, saj je število knjig povečala na 200. Šolo so v šolskem letu 1920/21 razširili v pet-razrednico, leta 1930 v šest-razrednico.

Šola je v pritličju imela tri učilnice in zbornico, v drugem nadstropju pa učilnico, sobo za učila, sobo za stanovanje samskega učitelja in upraviteljevo trisobno stanovanje. V kleti so se nahajale tri ločene drvarnice, klet in kotel za pranje perila. Poslopje je imelo vodovod in elektriko. Elektriko le za stanovanja. Knjižnica je imela 320 knjig za šolarje, za učitelje pa 220.

V času druge svetovne vojne je pouk potekal v šolski zgradbi, po bombardiranju leta 1943 v okolici in v Codellijevem gradu, vse do požiga obeh decembra istega leta. V požaru je šola izgubila ves inventar, arhiv in knjižnico. Zaradi česar so prekinili pouk do marca leta 1945.

Po vojni je šola ponovno postala štirirazrednica, osemletka je postala v šolskem letu 1963/64 in do septembra 1964 tudi podružnica OSNOVNE ŠOLE STIČNA. V šolskem letu 1999/2000 se je v stavbo naselila tišina, saj so šolarje preselili v novo moderno stavbo.

  1. 9. 1999 smo se preselili v novo šolo. S 1. 9. 2000 smo pričeli s postopnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole v 1. razredu.

S 1. 9. 2017 smo dobili prizidek šestih učilnici, od tega dve učilnici in pol uporablja VRTEC Ivančna Gorica. V šolskem letu 2021/2022  v celoti prizidek koristi šola.

V šolskem letu 2021/2022 šolo obiskuje 325 učencev, v 17 oddelkih od 1. do 9. razreda. Izvajamo ENO skupino jutranjega varstva od 6.00 – 8.00 in pet skupin podaljšanega bivanja.

Orodja za dostopnost