01 7884040 psvg@gmail.com

            Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence priseljence iz drugih držav in v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. r naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v l. 2023/2024, je angleščina.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra eRic.

Na dan NPZ učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob 7.30 uri na matični šoli in 7. 45 uri v Višnji Gori ter počakajo učitelje v avli šole.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2023/2024:

TOREK, 7. 5. 2024

SLOVENŠČINA

6. in 9. razred

ČETRTEK, 9. 5. 2024

MATEMATIKA

6. in 9. razred

PONEDELJEK, 13. 5. 2024

ANGLEŠČINA

6. razred

PONEDELJEK, 13. 5. 2024

ANGLEŠČINA

9. razred

POMEMBNO: BODITE TOČNI.

ČAS PISANJA: 8.00 – 9.00 na matični šoli in 8.15 – 9. 15 v Višnji Gori

Vsi učenci morajo biti v učilnici do izteka časa za pisanje.

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha.

 

VPOGLED V REZULTATE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

za starše učencev 6. in 9. razreda

Dostop in vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda  bo potekal med poukom – menjava urnika, za starše vseh devetošolcev pa 3. do 5. 6. 2024 do 13. ure na matični šoli po prehodnem dogovoru (01/7887-272).

Dostop in vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda  bo potekal med poukom – menjava urnika, za starše vseh šestošolcev pa 7. do 10. 6. 2024 do 13. ure na matični šoli po predhodnem dogovoru (01/7887-272).

Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop potrebujete šifro, ki jo bo/je učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in enotno matično številko (EMŠO) otroka.

 

 

Orodja za dostopnost