01 7884040 psvg@gmail.com

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2020/2021

Razred

INTERESNA DEJAVNOST NAZIV

Ted. št. ur

UČITELJ

DAN,URA

2.

Sprostitveno – ustvarjalni krožek

 

1

Maja Berčon

torek, 6. ura

6. – 9.

Book club

1

Katja Sredič Rus

torek ali sreda, 7. ura

4. – 6.

 

Vesela šola

1

Darja Bregar

torek, 6. ura

6. – 9.

 

Literarno-kulturna dejavnost

1

Petra Rus Mušič

ponedeljek, 7. ura ali po dogovoru

6.- 9.

Šivanje

1 oz. Po dogovoru

Katja Bizjak

Po dogovoru

2. – 5.

Planinski krožek

2

Darja Bregar

Bernarda K. Lepojič

sobote po dogovoru

5. – 8.

Turistični krožek

1 oz. po dogovoru

Maja Razpotnik

Sreda, 6. ura

8., 9.

Vesela šola

1

Veronika Bakač

Četrtek, 6. ura

6.-9.

Literarno-kulturna dejavnost

Po dogovoru

Veronika Bakač

Po dogovoru

2.,3.

Mali raziskovalci

1

Tina Štupar

Sreda, 6. ura

2.

Pravljični krožek

1

Petra Krmelj

torek, 6. ura

3.- 9.r

PRVA POMOČ

1

Jasmina Sajko

Ponedeljek, 6. ura

1.

Športni krožek

1

Maja Jurhar Tavčar

Torek, 6. ura

4. – 9.

Klekljanje

2

Branka Lavtar

Jana Erjavec

Po dogovoru

6.-9.

ODBOJKA

1

Andreja Lapanja

Sreda, 7. ura

4., 5.

Šivanje

1

Špela Dragan

Sreda, 6. in 7. ura

(na 14 dni 2 uri)

1.-4.

OPZ

2

Jasmina Sajko

Četrtek, 5. in 6. šolska ura

3. – 9.

Čebelarski krožek

1

Ana Šimac

7. ura ponedeljek, , četrtek, torek 6., 7. ura oz. po dogovoru

3. – 9.

Čebelarski krožek

1

Kristijan Rešetič

ponedeljek, četrtek 7. ura oz. po dogovoru

6. – 9.

Logika

0,5*

Jožica Knez

Vsak petek in ponedeljek, 6. in 7. uro v SEPTEMBRU

6. – 9.

MPZ

2

Žiga Jernejčič

Sreda 6. in 7. ura