01 7884040 psvg@gmail.com

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2021/2022

Razred

INTERESNA DEJAVNOST NAZIV

Ted..št.ur

UČITELJ

DAN,URA

1.

Sprostitveno – ustvarjalni krožek

1

Maja Berčon

Četrtek, 5. ura

6. – 9.

The book club

0,5

Katja Sredič Rus

sreda, 6./7. ura (po dogovoru)

6.-9.

Literarno-kulturna dejavnost

0,5

Veronika Bakač

Po dogovoru

6.-9.

Gledališki krožek

1

Veronika Bakač

Četrtek, 6., 7. ura

3., 4.

Prva pomoč za najmlajše

1

Jasmina Sajko

Sreda, 6.ura

1,.2.

3., 4.

Otroški pevski zbor

2

Jasmina Sajko

Ponedeljek, 6.ura (3. in 4.r)

Četrtek, 6.ura

(1. in 2. razred)

2.-5.

Planinski krožek

2

Bernarda K. Lepojič

Darja Bregar

5 x sobotni izlet

4. – 6.

Vesela šola

1

Darja Bregar

torek ali sreda, 6. ura

2.

Športni krožek

1

Maja J. Tavčar

Torek, 6. ura

6.-9.

Literarno-kulturna dejavnost

1

Petra Rus Mušič

Po dogovoru

6.-9.

Geografski krožek (priprava na tekmovanje)

0,5

Štefka Klemenčič

ponedeljek ali torek 7. uro po dogovoru

2., 3.

Mali raziskovalec

1

Tina Štupar

torek, 6. ura

 

 

 

 

 

1.

Pravljični krožek

1

Petra Krmelj

Torek, 5. ura

3. – 9

Čebelarski krožek

2

Ana Šimac, Kristijan Rešetič

Ponedeljek, 6., 7. ura ali po dogovoru

3.

Družabne igre

1

Veronika Kastelic

Torek, 6. ura

2.

Šahovski krožek

1

Tanja Šepec

Sreda, 6. ura

6.-9.

Nogomet/Odbojka

1

Andreja Lapanja

Sreda 7. uro

5. – 9.

Klekljanje

2

Jana Erjavec, Branka Lavtar

Po dogovoru (po 4 ure popoldne)

6. – 9.

Logika in razvedrilna matematika (priprava na tekmovanje)

 

Sandra Jerič

Torek, 7. uro

7.–9.

Vesela šola

1

Eva Melavc

Petek ali ponedeljek, 7. u

 

 

 

 

5.bV

Kolesarski krožek

1,34

Miha Potočar

Ponedeljek, 5. ura (½ razreda)

Četrtek, 7. ura (½ razreda)

 

5.aV

Kolesarski krožek

1,34

B. K. Lepojič

Torek, 5. ura (½  razreda)

Četrtek, 6. ura  (½ razreda)