01 7884040 psvg@gmail.com

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2022/2023

 

Razred

INTERESNA DEJAVNOST NAZIV

Ted..št.ur

UČITELJ

DAN,URA

1.

Pravljični krožek

1

Alenka Puš

SREDA, 6. ura

1.

Spretni prstki

0,5

Anja Halilović

TOREK, 6.ura

(po dogovoru)

1.

Eko frajerji

1

Barbara Polajžer, Tanja Šepec

TOREK, 5.ura

2.

Sprostitveno ustvarjalni krožek

1

Maja Berčon

ČETRTEK, 6. ura

2.

Plesno gibalni krožek

1

Petra Krmelj

SREDA, 6.ura

1,.2.

3., 4.

Otroški pevski zbor

2

Jasmina Sajko

TOREK, 6.ura (3. in 4.r)

PETEK, 6.ura

(1. in 2. razred)

3.

Prva pomoč za najmlajše

0,5

Jasmina Sajko

ČETRTEK, 6.ura/14 DNI

4. – 6.

Vesela šola

1

Darja Bregar

PONEDELJEK,

7. ura

2. – 5.

Planinski krožek

sobota po dogovoru s TD Polž

Darja Bregar

SOBOTA

3., 4..

Mali raziskovalec

1

Tina Štupar

PONEDELJEK, 6.ura

3. – 9.

Čebelarski krožek

2

Ana Šimac, Kristijan Rešetič

PONEDELJEK,  6. in 7. ura, po dogovoru

5.

Prometni krožek

1

Miha Potočar, Bernarda Kunstelj Lepojić

ČETRTEK, 6. ura (5.a), PONEDELJEK, 7.URA (5.b) 

 5., 6., 7.

 Gledališki krožek

 2

Maja Jurhar Tavčar, Katarina Mihelčič

 po dogovoru

5. – 9.

Klekljanje

2

Jana Erjavec, Branka Lavtar

po dogovoru

6. – 9.

Literarno-kulturna dejavnost

1

Petra Rus Mušič

po dogovoru

4.

Angleški krožek

1

Darja Bregar

SREDA, 6. ura

6. – 9.

Odbojka

1

Andreja Lapanja

TOREK, 7. ura

6.-9.

Nogomet

1

Andreja Lapanja

ČETRTEK, 7. uro

7., 8.

Šolski radio

1

Maša Maras, Simon Stopar

Po dogovoru 

6. – 9.

Logika in razvedrilna matematika (priprava na tekmovanje)

 0,5

Sandra Jerič

 po dogovoru

6.–9.

Tekmovanje iz geografije

0,5

Štefka Klemenčič

po dogovoru

6. -9.

 Book club

 0,5

 Katja Sredič Rus

 SREDA, 7. ura,

po dogovoru

7., 8.

Literarno-kulturna dejavnost

0,5

Jasmina Vodenik

po dogovoru

 

 4. – 9. 

 Uporabna umetnost

1

Maja Godec

po dogovoru

 

Orodja za dostopnost