01 7884040 psvg@gmail.com

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

ŠOLSKO LETO 2020/2021

– 1. ocenjevalno obdobje –

UČITELJ

RAZ/PRED

DAN

URA

ČAS

PROSTOR

Julijana BAČIČ

1.aV

PETEK

5.

11.35 – 12.20

ZBORNICA

Maja Jurhar Tavčar

1.bV

ČETRTEK

4.

10.45 – 11.30

ZBORNICA

Petra KRMELJ

2.aV

PONEDELJEK

3

9.55 –10.40

ZBORNICA

Maja BERČON

2.bV

SREDA

2.

8.50 – 9.35

ZBORNICA

Jasmina Sajko

3.aV

SREDA

3.

9.55 – 10.40

ZBORNICA

Tanja Šepec

3.bV

PETEK

1

8.00 – 8.45

ZBORNICA

Tina ŠTUPAR

4.aV

PONEDELJEK

1

8.00 – 8.45

ZBORNICA

Maja Razpotnik

4.bV

PONEDELJEK

2.

8. 50 – 9. 35

ZBORNICA

Bernarda K. Lepojić

5. aV

SREDA

1

8.00 – 8.45

ZBORNICA

Špela DRAGAN

5. bV

PETEK

1

8.00 – 8.45

ZBORNICA

Barbara POLAJŽER

1.aV

ČETRTEK

3.

9.55 – 10.40

ZBORNICA

Katarina MIHELČIČ

1.bV

ČETRTEK

4.

10.45 – 11.30

ZBORNICA

Štefka KLEMENČIČ

6.aV

TOREK

4

10.45 – 11.30

ZBORNICA

Barbara PAVOVEC

6.bV

PONEDELJEK

0.

7.10 –7. 55

PISARNA

Ana ŠIMAC

7. V

PONEDELJEK

3.

9.55 –10.40

ZBORNICA

Katja BIZJAK

8. aV

SREDA

3.

9.55 –10.40

ZBORNICA

Katja SREDIČ RUS

8. bV

TOREK

2.

8. 50 – 9. 35

ZBORNICA

Petra RUS MUŠIČ

9.V

SREDA

3.

9.55 – 10.40

ZBORNICA

Martina DOMINKOVIĆ

LUM/LS

TOREK

2.

8. 50 – 9. 35

ZBORNICA

Simon STOPAR

ŠPO, OPB

PONEDELJEK

4.

10.45 – 11.30

ZBORNICA

Igor RAJNER

NEM

PONEDELJEK

4.

10.45 –11.30

ZBORNICA

Jožica KNEZ

MAT

PETEK

6.

13.10 – 13.25

ZBORNICA

Roman SARJAŠ

GUM

PONEDELJEK

4.

10.45 – 11.30

ZBORNICA

Iris KUKANJA

NEM

ČETRTEK

6.

12.25 –13.10

ZBORNICA

Veronika BAKAČ

SLJ

SREDA

3.

9.55 – 10.20

ZBORNICA

Žiga JERNEJČIČ

GUM

SREDA

4.

10.45 – 11.30

ZBORNICA

Darja BREGAR

TJA

PETEK

2.

8.50 – 9.15

ZBORNICA

Maša MARAS

DSP

TOREK

0.

7.00 – 7.30

ZBORNICA

Anja HALILOVIĆ

DSP

PETEK

3.

9.55 – 10. 20

ZBORNICA

Elizabeta K. KRIŽAJ

GOS

SREDA

6.

13.10 – 13.25

ZBORNICA

Branka LAVTAR

DSP

TOREK

2.

8.50 – 9.15

ZBORNICA

Jana ERJAVEC

DSP

ČETRTEK

 

9. 30 – 9. 45

ZBORNICA

Andreja LAPANJA

ŠPO

ČETRTEK

5.

11.35 – 12.20

ZBORNICA

Marinka MEDVED

TJA

SREDA

0.

7.30 – 8.55

ZBORNICA

Uroš ŠPARL

ŠPO

PONEDELJEK

2.

9.00 – 9.35

ZBORNICA