01 7884040 psvg@gmail.com

V duhu povezovanja med mlajšimi in starejšimi generacijami je učence 7. razreda PŠ Višnja Gora, ki obiskujejo izbirni predmet šolsko novinarstvo, v oktobru z obiskom počastil gospod Pavel Groznik.

Gospod Groznik je učencem povedal, da je že vrsto let glavni urednik krajevnega glasila Višnjan, ki v nakladi 1100 izvodov izide štirikrat na leto. Uredniški odbor se sestane pred izidom novega glasila in se dogovori, kaj se bo vključilo v naslednjo številko Višnjana. Določijo se osebe, s katerimi bo opravljen intervju; veliko prispevkov dobijo tudi s strani PŠ Višnja Gora. Zelo radi napišejo članke o zgodovini Višnje Gore, da dogodki in osebe ne potonejo v pozabo. Vsa besedila zatem pregleda lektorica, nato časopis uredijo, dodajo se fotografije in nato ga pošljejo v tisk.

Pavel Groznik je s seboj prinesel zelo stare knjige, tudi iz 19. stoletja, in sicer Pratiko iz leta 1879, zelo staro izdajo Svetega pisma, knjižici z naslovoma Gospodinjstvo in Kako si ohranimo ljubo zdravje, pesniško zbirko Polžja hišica in druge. Predstavil je zelo pomembno pripoved Sreča v nesreči, ki je 1. slovenska povest Janeza Ciglerja iz leta 1882. Pisatelj je bil dolgoletni višnjanski župnik in je učil verouk Josipa Jurčiča, ki je napisal 1. slovenski roman Deseti brat. Cigler je bil prijatelj tudi s Prešernom, Barago in Slomškom.

Posebej je gospod Groznik izpostavil Jurčičevo Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. Povedal je, da je zadnji prevod te humoreske v kitajščini in odkar le-ta obstaja, pride v Hišo kranjske čebele vse več kitajskih turistov. Naslednji prevod bo v portugalščini.

Med predstavitvijo je gospod Pavel Groznik povedal nekaj zanimivih dogodkov iz svojega življenja. Poudaril je, da moramo biti vsi ponosni na svoj kraj. Pohvalil je šolsko himno PŠ VG, ki slavi Višnjo Goro. Izpostavil je gospoda ravnatelja Marjana Potokarja, ki ima največjo zbirko razglednic o Višnji Gori. Dodal je, da tudi on ne zaostaja veliko za njim.

Ob koncu je gospod Groznik povedal nekaj pomembnih življenjski naukov, in sicer da se je motiti človeško, da naj hitimo počasi, saj se po sigurni poti pride daleč. Ob koncu je učencem svetoval, naj berejo časopise in knjige ter manj gledajo na pametni telefon.

Vtisi učencev:

Gospod Pavel Groznik je zelo zanimiv in prijazen. Zanimivo predstavi pretekle stvari. Lepo pripoveduje.  Katja, Ulrich, Enej, Elkima, Nika, Liza

Danes je bilo dobro, saj nas je obiskala višnjanska legenda.  Nej Č.

Zanimiva ura o zgodovini, o Višnji Gori. Bilo mi je všeč.  Tjaša, Iza, Hana, Gaja, Lenart K.

Zelo zanimiva ura, izvedeli smo veliko novega. Zelo lepo pripoveduje. Kaja Ž., Nina, Anabella

Da se pri teh letih spomni še toliko podrobnosti in da živo pripoveduje.  Rebeka

Povedal nam je veliko zgodb iz preteklosti, tudi na vprašanja je odgovarjal. Pokazal je veliko znanja. Kaja R.

Zanimivo zaradi pripovedovanih zgodb in da je povedal, kako nastane časopis. Isabelle

Zapisala Petra Rus Mušič, prof.

Orodja za dostopnost