01 7884040 psvg@gmail.com

V petek, 13. oktobra, so se učenci 9. razreda PŠ Višnja Gora odpravili v Muzej novejše zgodovine, kjer so širili, dopolnjevali in utrjevali znanje o delu preteklosti, ki je še posebno oblikoval naš narod.

Oddelka sta vsak zase raziskovala vsebine skozi delavnice in voden ogled muzeja. Ob slednjem smo se sprehodili čez vzpone in padce našega območja, ki je skozi leta pripadalo različnim ureditvam, preden je postalo samostojno. Prav tako so učenci poslušali o vojnah, izumih in gibanjih na širšem območju Evrope.

Na delavnicah so učenci aktivno sodelovali pri oblikovanju časovnice 20. in začetka 21. stoletja – razvrščali so sličice, poimenovali obdobja in značilnosti le-teh s pomočjo interaktivnih pripomočkov.

Učenci so se na dnevu dejavnosti izkazali s poznavanjem veliko informacij, prav tako pa so jih več tudi usvojili. Spoznavanje vsebine na nekoliko drugačen način je bilo dobro orodje za utrjevanje, prav tako pa je predstavljalo dobro popotnico za nadaljnje dojemanje zgodovine.

Orodja za dostopnost