01 7884040 psvg@gmail.com

V sredo, 6. 3. 2019, je učence izbirnega predmeta šolsko novinarstvo (7. razred) obiskal ponosni Višnjan, Pavel Groznik. Doživeto in nadvse zanimivo jim je opisal njegovo štiriletno šolanje v osnovni šoli v Višnji Gori. Spominja se strogih učiteljic in učiteljev, skromnih učilnic in šolskih potrebščin, pa tudi različnih iger s sošolci med odmori in nagajivih dogodivščin. Ta čas mu je ostal v najdražjem spominu, saj pravi, da je najlepše, ko si mlad. Učencem je položil na srce, naj uživajo v radostih, ki jih prinaša življenje.

Petra Rus Mušič, prof.