01 7884040 psvg@gmail.com

RAZREDNIŠTVO

PODRUŽNIČNA ŠOLA VIŠNJA GORA, šolsko leto 2020/2021

RAZRED

RAZREDNIK – razredni pouk

 

1.a Julijana BAČIČ, Barbara POLAJŽER
1.b Maja JURHAR TAVČAR, Katarina MIHELČIČ
2.a Petra KRMELJ
2.b Maja BERČON
3.a Jasmina SAJKO
3.b Tanja ŠEPEC
4.a Tina ŠTUPAR
4.b Maja RAZPOTNIK
5.a Bernarda KUNSTELJ LEPOJIĆ
5.b Špela DRAGAN
6.aV Štefka KLEMENČIČ
6.bV Barbara PAVOVEC
7. Ana ŠIMAC
8.a Katja BIZJAK
8.b Katja SREDIČ RUS
9. Petra RUS MUŠIČ