01 7884040 psvg@gmail.com

V letošnjem šolskem letu so se mlajši in starejši učenci družili ob projektu Užitkobralci. Tretješolci so dva meseca večkrat na teden po petnajst minut brali šestošolcem in vsi so komaj čakali vsako naslednje srečanje. Ob tem so mlajši razvijali bralne spretnosti, oboji pa nadgrajevali veselje do branja in spoznavali prednosti druženja ob knjigah. Za zaključek so bili mladi bralci nagrajeni s knjigami.

Maša Maras, Manca Šoštarić in Branka Lavtar