01 7884040 psvg@gmail.com
  1. januarja smo se ob 13.00 zbrali učenci matične šole ter podružničnih šol Višnja Gora in Zagradec, ki obiskujemo izbirna predmeta poskusi v kemiji in kemija v okolju. Sestali smo se na matični šoli Osnovne šole Stična. Učenci izbirnega predmeta kemija v okolju so najprej obiskali podjetje Livar v Ivančni Gorici, kjer so jih toplo sprejeli. Predstavili so jim proizvodnjo, način delovanja podjetja ter skrb za okolje, kateremu v podjetju dajejo velik poudarek. Učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji pa smo se v prvem delu razdelili v skupine. Nekateri smo pisali članke, ostali pa so risali podobo Marie Curie ali pa izdelovali plakate o jedrski energiji. V drugem delu srečanja smo si vsi skupaj v jedilnici šole ogledali gledališko prestavo z naslovom Neustrašna raziskovalka. Predstava nas je navdušila, saj je na šaljiv način predstavila radioaktivnost in Marie Curie.

MARIE CURIE

Marie Curie je bila pionirka na področju raziskovanja sevanja in prva ženska Nobelova nagrajenka. Prejela je Nobelovo nagrado  za fiziko,  osem let kasneje (1911) pa tudi Nobelovo nagrado za kemijo.

Rodila se je 7. novembra 1867 v Varšavi na Poljskem. Kasneje se je preselila v Pariz, kjer je na Sorbonni študirala kemijo in fiziko. Postala je prva ženska, ki je tam poučevala. Na Sorbonni je spoznala svojega bodočega moža Pierra Curieja, s katerim sta skupaj proučevala radioaktivne snovi in leta 1898 napovedala obstoj nove snovi. Leta 1902 sta odkrila 2 nova kemijska elementa, polonij in radij. Na znanstveni fakulteti v Parizu je Marie Curie leta 1903 postala voditeljica vseh del na inštitutu.

Po moževi smrti je imela afero s fizikom Paulom Langevinom, ki je bil poročen. To je v tisku izzvalo škandal, ki je bil bolj podoben napadu. Njeno znanstveno delo z radioaktivnimi elementi ji je uničilo zdravje, saj je zbolela za levkemijo in 4. julija 1934 v Sallanehesu tudi umrla.

JEDRSKA ENERGIJA

Raziskali pa smo tudi nekaj o jedrski energiji. Jedrska energija se sprošča pri jedrskih reakcijah, kot sta jedrski razpad in jedrsko zlivanje. Jedrska energija je uporaba trajne jedrske cepitve za proizvodnjo toplote in električne energije. Jedrske elektrarne so v letu 2013 zagotovile približno 5,7 % svetovne energije in 13 % svetovne proizvodnje električne energije. Mnenja o rabi jedrske energije so deljena. Po eni strani jo nekateri okoljevarstveniki hvalijo kot izdaten energijski vir, ki ne prispeva k učinku tople grede, po drugi strani pa jo drugi kritizirajo zaradi problema jedrskih odpadkov in težkih posledic jedrskih nesreč. Radioaktivne snovi se uporabljajo tudi v zdravstvu in v vojaške namene. Marsikje so civilni in vojaški programi jedrske energije povezani. Jedrski odpadki so označeni s posebnim znakom.

Slovenija je med državami, ki že uporabljajo jedrsko energijo za proizvodnjo električne energije. Od leta 1982 deluje jedrska elektrarna Krško, ki si jo delimo s Hrvaško, in predstavlja pomemben domači vir električne energije, saj proizvede 36,6  % vse energije v Sloveniji.

Viri: Wikipedia, Kvarkadabra, Zgibanke o radioaktivnosti Nuklearnega centra v Podgorici.

                                                   Sara Jontes in Anja Omahen, 8. razred, OŠ Stična, PŠ Višnja Gora