01 7884040 psvg@gmail.com

Obveščamo vas, da bo v soboto, 17. 11. 2018, pouk po petkovem urniku.

Šolski prevozi so organizirani v enakem obsegu in po enakem urniku kot ob delovnih dnevih.

Delovna sobota je zaradi zadostitve  2. odstavku 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki zahteva minimalno število 189 šolskih dni.
Datum delovne sobote je določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodstvo šole