01 7884040 psvg@gmail.com

Na podružnični šoli v Višnji Gori smo v petek, 24. 11. 2017, izvedli vajo evakuacije.

Na šoli se je sprožil alarm. Vsi učenci, učitelji, otroci iz vrtca, vzgojiteljice in tehnični kader smo zapustili šolo po evakuacijskem načrtu in se zbrali na zbirnem mestu.

Učitelji in vzgojiteljici so vodji šole javili število učencev, le-ta pa je te podatke predala poveljniku gasilcev, gospodu Miklavčiču. Ker pa enega učenca ni bilo na zbirnem mestu, so gasilci na povelje poveljnika začeli z iskanjem. Učenca so našli v enem izmed prostorov, ga prinesli na igrišče, kjer so izvedli prvo pomoč.

Po ugotovitvi, da je objekt varen, so se učenci in učitelji ter drugi zaposleni vrnili v objekt.Otrokom iz vrtca ter učencem prve triade pa je bila predstavljena tehnika gašenja in uporaba ročnih gasilnih aparatov.

Vaja evakuacije je bila uspešno izpeljana. Hvala višnjegorskim gasilcem za izvedbo vaje in prikazane veščine.

Barbara Pavovec, prof.