01 7884040 psvg@gmail.com

Tudi na Podružnični šoli v Višnji Gori smo ekološko osveščeni.

Tako vsako leto organiziramo zbiranje odpadnega papirja. Oktobra so učenci in učenke skupaj s starši pripeljali ali pa kar prinesli 9,3t  odpadnega papirja.

Hvala vsem za pomoč pri izvedbi zbiralne akcije papirja.