01 7884040 psvg@gmail.com

V šolski knjižnici lahko učenci novo znanje nadgradijo.  Pri vstopu v knjižnico se je potrebno seznaniti s knjižničnim redom in ga dosledno upoštevati. Knjižnica je namenjena sposojanju knjig in tihemu branju. Izposoja je brezplačna. Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno s svojo izkaznico.

Knjižnica je za uporabnike odprta ob:

  • ponedeljkih, med 8.00 do 11.30
  • sredah, med 8.00 do 13.25
  • četrtkih, med 8.00 do 11.30

Vse  morebitne spremembe odpiralnega časa bodo objavljene sproti na vratih knjižnice.