01 7884040 psvg@gmail.com

V četrtek, 4. 10. 2018, smo se učenci devetih razredov odpravili na kulturni dan v Kobarid. Tam smo si najprej ogledali muzej 1. svetovne vojne, v katerem so prikazani boji ob reki Soči, še posebej boji v 12. soški ofenzivi, v kateri so avstro-ogrske enote ob pomoči nemških prebile fronto in italijansko vojsko potisnile do reke Piave. Spoznali smo življenje vojakov v strelskih jarkih, bojevanje pozimi, življenje vojakov v zaledju, orožje, nadloge, ki so pestile vojake tudi takrat, ko se niso bojevali …

Na terenu smo si ogledali del strelskih jarkov in kaverne. Obiskali smo tudi kostnico nad Kobaridom, ki so jo postavili Italijani po prvi svetovni vojni v spomin padlim italijanskim vojakom. Izvedeli smo, da je Kobarid obiskal tudi Mussolini. Na Mussolinija so pripravljali atentat, ki pa ga  niso izvedli.

Ogledali smo si slap Kozjak in se preko Napoleonovega mostu vrnili v Kobarid.

Satja Krivec