01 7884040 psvg@gmail.com

V četrtek, 17. 10. 2018 smo zbirali star papir v šoli v Višnji Gori.  Učenci so skupno zbrali približno 10 ton odpadnega papirja.

Zbiralna akcija se je izvedla tudi na matični šoli, kjer so zbrali približno 18 ton papirja, v Zagradcu pa so zbrali  7 ton papirja.

Po novem je potrebno karton zbirati ločeno od papirja, saj ima papir brez kartona na trgu višjo odkupno ceno. Pri izvedbi zbiralne akcije je poleg dežurnih učiteljev na vseh lokacijah pomagalo več kot 60 učencev. Zbrana sredstva bodo kot vedno namenjena delovanju šolskega sklada OŠ Stična.

Zapisala: Barbara Pavovec, vodja šole